ЗалесяванеЗАЛЕСЯВАНЕ С БЪРЗО РАСТЯЩИ ВИДОВЕ

ТОПОЛА

Тополата е една добра инвестиция, която носи високи приходи от декар и може да бъде съчетавана през първите години на отглеждането с други култури.
Нашите специалисти ще ви консултират и ще определят кой вид е най-подходящ за залесяване на вашия терен.

АКАЦИЯ


Акацията е бързо растящ вид с качествена дървесина. Дървесината на някои сортове не е подходяща за бичене, но те цъфтят от рано и обилно, и са предпочитани като медоносни насаждения. Други пък са с прави стебла и качествена дървесина и са предпочитани за колове и трупи за бичене. Освен трупите и дървата, от вършините се добива био маса.