Цени и документи

Нашият лиценз:
Ние оказваме пълно съдействие на собствениците на гори със съвети и компетентни специалисти, за да проведат сечи в горите си и да получат приходи от това. Консултациите са напълно безплатни 
Интересуваме се от всякакви гори в цялата страна. 

Режем и подкастряме дървета на достъпни и недостъпни места. С авто вишки или по алпийски способ.  

Залесяваме.

Цени за собственици при сключен договор -чисто:

Трупи бял бор, ела............ 
Смърч  
Черен бор  
ОЗМ                                                  
>30см 
70лв. за м3 
80лв. за м3 
60лв.за м3 
40лв.за м3 
Бял бор, ела, .....................
Смърч 
Черен бор 
ОЗМ 
18-29см 
60лв.за м3 
70лв. За м3 
50лв за м3 
40лв. За м3 
Бял бор, ела, ......... 
Смърч 
Черен бор 
Дърва 
14-17см 
50лв.за м3 
60лв за м3 
40лв.за м3 
20лв. За  плътен м3 
Бук, дъб, габър и др. 
.............//............... 
ОЗМ 
Дърва 
>30см 
18-29см 
70лв.за м3 
60лв.за м3. 
40лв. За м3 
40лв. За плътен м3 
Топола, липа.......
 Дърва  меки
 трупи
50 - 60лв/за м3 
20лв. За  плътен м3 
Разходите по маркиране, позволителни, добив, експедиция и освидетелстване за за наша сметка. 

*ОЗМ - трупи с лошо качество. Криви, с гнилоти с много чепове.....

Разбира се цените подлежат на коментар, в зависимост от местоположението, качеството, наклона и т.н.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
  1. Документ за собственост
  2. Актуална скица
  3. Протокол за трасиране и трасиране(лицензиран геодезист) с две успоредни бели линии с блажна боя по вътрешните граници.
  4. Таксационна характеристика - питайте в местното горско
  5. Горско - стопанска програма( Прави се от лицензиран лесовъд и обикновено струва 200лв. При наличие на по-голямо количество дървесина, ние поемаме този разход.)
  6. В случай, че нямате възможност  да свършите всичко това, ние можем да набавим документите със съответното пълномощно, но само след сключен договор.
0896 71 71 65    office@gorsko.net


10 + 10 =