След сечта

Какво можете да направите с гората си, след кaто сте извършили някакъв вид сеч в нея ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ: Раздел III Провеждане на сечи в горите Чл. 101. (1) Сечите се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, залож повече информация

Публикувано в Uncategorized @bg | 2 коментара

За собственици на гори

Това, което ще споделя тук, е на базата на дългогодишен опит. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГОРИ Първо трябва да погледнете в скицата си, имота гора ли се води, или земеделска земя. Ако е гора и не сте я виждали или нямате възможност да я видите, и дори да сте повече информация

Публикувано в Uncategorized @bg | Вашият коментар

Закон за горите

Закон за горите Обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г. повече информация

Публикувано в Uncategorized @bg | Вашият коментар