Тополата


Тополата(populus) е бързо растящ, топлолюбив и влаголюбив вид, който е разпространен главно в умерените пояси на северното полукълбо. В повечето източници пише, че растат до 25м., но видях 5 броя пирамидални тополи в Лозенец(София) с височина над 40м. и 3 броя от същият вид в Пловдив около 35м.(Съществуват и в момента в двора на Католическите гробища.)

Всеки знае, че у нас се срещат в диворастящо състояние покрай, реки, язовири, влажни ниски зони.
От доста години в България се създават тополови насаждения с цел интензивно отглеждане и добив на строителна дървесина и био маса.
Фиданките, за масивите са различни от местните  Бяла топола, Черна топола, Трепетлика, Сива топола, Пирамидална топола. Те са главно хибриди и се отглеждат в държавните, а вече и частни тополови разсадници.
Има клонове подходящи за редово засаждане покрай ниви, пътища, канали, реки.
Както всяка култура тополите се отплащат  при добро отглеждане, което включва окопаване, торене, поливане, кастрене, защита от вредители.
Най-добър прираст се постига с капково напояване, като са известни резултати за 8-10 години - дървета с дебелина 30-35см.
Дърветата никога не се загърлят, защото пускат корени във височина, които при засушаване изсъхват и това вреди на вегетацията.
В зависимост от целта  насажденията се садят по схема 2х2, 2х3, 2х4,3х3, 4х3, 4х4, 5х5, 6х5, 6х6м.
Полезно през първите 5 години от създаването на културата в междуредията да се отглеждат окопни култури(без лук).
Тополите са добра и бързо връщаща се инвестиция, даже и за бедни почви, но я направете след консултация с тополовъд.
 
Публикувано в Uncategorized @bg | Вашият коментар