Работа

Внимание! Кандидатствайте само на office@gorsko.net

Екипът на gorsko.net търси за съвместна работа от всички региони на страната:

1.Инженер лесовъди - с лиценз.

2.Лицензирани геодезисти

3.Горски техници - с лиценз и собствена марка.

4.Бригади за дърводобив

5.Фирми с опит в залесяването.