Контрол

От тук можете да следите какви позволителни за сеч се издават за вашия имот:
От тук какво се извозва:
http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi

Сигнали за нарушения и корупция в горите:          080020800